11. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA
ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I
LABORATORIJSKU MEDICINU

s međunarodnim sudjelovanjem

 

9.-12. listopada 2024.
Hotel OLYMPIA, Vodice
341 Dana 23 Sata 38 Minuta 46 Sekundi